2010. október 30., szombat

Papokért 1.

Az alább következő imát az egyik kedvenc nénim nyomta a kezembe a templomban. A holnapi naptól kezdve – ami a hagyományos naptár szerint Krisztus Király vasárnapja – 40 napon keresztül fogom minden reggel elmondani ezt az imát egy bizonyos papért. Úgy látom, ő most hivatásának veszedelmei között vergődik. Külső hatás miatt lelkének tisztasága veszélyben forog, és a lelkek üdvösségét sem azzal a lelkesedéssel szolgálja most, mint néhány éve, amikor őt megismertem. Szívből kívánom neki ezzel az imádsággal is, hogy a veszedelmek helyett a hivatás öröme verjen gyökeret a szívében, s arcára üljön ki újra ennek az örömnek tanúságtevő mosolya.  
Aki tudja, miről, kiről van szó, vagy ismer máshol hasonló helyzeteket, csatlakozzon bátran!
(Az imához az ötletet egy másik papért nemrégiben felajánlott negyvennapos rózsafüzér-imádság adta.)


Isteni Üdvözítőnk, Jézus Krisztus, aki megváltói művedet papjaidra, mint helyetteseidre bíztad, felajánlom Neked szentséges Anyád keze által papjaid és papnövendékeid szent életéért, különösen is ……………… atyáért, a mai napon minden imádságomat, munkámat, örömömet, áldozatomat és szenvedésemet, a Tiéddel egyesítve.
Adj nekünk valóban szentéletű papokat, akik a te isteni szereteted tüzétől lángragyulladva csak a te nagyobb dicsőségedet és a mi lelkünk üdvösségét keresik.
Mária, papok anyja és királynője, oltalmazz meg minden papot hivatásának veszedelmei között, és a szegény eltévelyedetteket is vezesd vissza jóságos anyai kézzel isteni Fiadhoz. Amen.
(Kiemelések tőlem.
A kép csak illusztráció.)

Nincsenek megjegyzések: