2011. augusztus 14., vasárnap

"Megújítod a föld színét..."

Keresztelő – hagyományos rítusban


Sokan-sokat imádkoztunk ennek a kis léleknek a megfoganásáért, majd egészségben való fejlődéséért és megszületéséért. És íme, a kis Emma tegnap a keresztség szentségében részesült.
Csodálatos, Teremtő Atyaisten, élet adatik szeretetedből, s így újítod meg óráról órára a föld színét!

A hagyományos liturgia csodálatos ajándéka - számomra legalábbis -, hogy a szavakon és minden érzékszerven túl tud megmutatni valamit, egy szentség értelmét, egy misztérium jelentésének olyan árnyalatát, amit „szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív föl nem fogott”.
Emellett precedens értékű és örömteli esemény, hogy magyar pálos pap hagyományos liturgiát vezetett!
Istennek legyen hála érte!


A szülők, a keresztszülők és az atyák
 
(Az édesanya bejegyzését lásd ITT)


2011. augusztus 7., vasárnap

Isten arcai

Égi tünemények

Furcsa időjárás volt tegnapelőtt délután. Sütött a nap, esett az eső, és ahogy jöttem át egy zebrán a Kerepesi úton, arra figyeltem fel, hogy ha jobbra néztem, arra szinte fekete volt az ég, ha pedig balra, ott vakítva ragyogott a nap. Különös égi tünemény volt.

            Isten sokféle arcát mutatja az életünkben. Néha ragyog, és földöntúli fénnyel árasztja el a napjainkat. Máskor fekete felhőkből sír a bűneinken, amelyekkel szemben tehetetlennek érezzük magunkat. Időnként annyira sötét az Isten-arc, hogy azt gondoljuk, nincs többé merszünk bízni Benne.
            Ha csak felületesen figyelünk, Isten változékonynak tűnik fel előttünk.
          Pedig Ő az egyetlen változatlan ezen a világon. Csak azért mutat más és más arcot nekünk, mert HOZZÁNK ALKALMAZKODIK. Mindenkor úgy fordul felénk, ahogyan az a legjobban javunkra válik, olyan tekintettel néz ránk, amely tekintetben leginkább képesek vagyunk felállni, vagy épp továbbhaladni az üdvösséges út felé.

            És persze az sem mindegy, hogy mi merre nézünk. Ha ijesztően fekete a horizont, lehet, hogy én vagyok, aki rossz irányba tekint. Érdemes egy kicsit megfordulni – lehet, hogy a másik irányból vár Isten ragyogóan szerető tekintete.